Vilkår og betingelser

Alle informationer inkluderende priser er korrekte ved udgivelsestidspunktet og inkluderer moms. Det kan være nødvendigt at ændre priserne enten op eller ned, fra tid til anden Alle prisændringer vil blive rettet herefter.

Alle rimelige forbehold er taget for at forsikre, at beskrivelserne og farverne er korrekte. Desværre, er alle de angivne mål tilnærmelsesvise og gengivelsen af farver er kun så god, som fotografier og forlag tillader.

Prissammenligninger – nedsatte varer har været tilgængelige til køb til en højere pris i minimum 24% af vores detailbutikker for en periode af mindst 28 dage gennem de sidste 6 måneder. Alle tilbud er valide på udgivelsestidspunktet. Enkelte tilbud er ikke tilgængelige i forbindelse med andre yderligere tilbud medmindre andet er specificeret.

Tripp er et registeret trademark af Tripp Ltd. Registeret i England, firmanummer 2271587.
Registeret kontor 2-5 St Johns Square, London EC1M 4DE.
Moms nummer 672828405